karppaus.info
https://karppaus.info/forum/

Karppilinkkien ja Hifistelyn moderoinnista
https://karppaus.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=43412
Sivu 1/1

Julkaisija:  helm [ 2009-11-11 20:23:54 ]
Viestin otsikko:  Karppilinkkien ja Hifistelyn moderoinnista

Karppilinkkien ja Hifistelyn keskustelu on jatkossa muuta foorumia tarkemmin seurattua ja moderoitua - tavoitteena on johdonmukaistaa ja selkeyttää karpeissa käytävää tiedesuuntautunutta keskustelua, tarjota sitä haluaville ystävällinen ja asiakeskustelun kannalta hedelmällinen ympäristö, sekä myös tehdä näistä kovin asiapitoisista ketjuista helpommin seurattavia.

Karppilinkeissä keskustellaan tiedejulkaisuissa ilmestyneistä karppausta koskevista tutkimuksista, katsauksista ja tilastoista. Kussakin Karppilinkit-alueen ketjussa käsitellään vain yhtä tutkimusta/katsausta, ja ketjun ensimmäisestä viestistä ja otsikosta olisikin hyvä käydä selkeästi ilmi käsittelyn alla oleva tutkimusviite/linkki ja tiivistelmä tekijöiden ilmoittamista tuloksista - mahdollisten omien kommenttien/analyysin lisäksi.

Hifistelyssä voidaan vapaammin käsitellä laajempia kokonaisuuksia - esimerkiksi kaikensuomuisten karppaukseen liittyvien hypoteesien, synteesien ja johtopäätösten asiapitoiseen yhdessä pohdiskeluun on hifistely sovelias paikka. Hifistely on jatkossa vain rekisteröityneille käyttäjille näkyvä alue.


Erityisesti näillä kahdella alueella keskustelijoilta toivotaankin aiheenmukaisuutta ja väitteiden selkeää asiapohjaista perustelua (koskien erityisesti vastaväitteitä ketjussa jo sanottuun) - toisin sanoen esimerkiksi mutua, auktoriteettiin vetoamista, henkilökohtaisuuksiin menoa ynnä muita vastaavia pyritään keskustelussa karttamaan ja karsimaan.


Keväällä karpeissa tehtiin muutos suorien tutkimuslinkkien poistamiseksi tavallisista ketjuista - ja jatkossa tätä toivotaan noudatettavan vielä tarkemmin, keskustelun aiheenmukaisuuden ja seurattavuuden parantamiseksi.

Eli kertauksena tuosta linkittämisestä/viittaamisesta:
  • Jos millä tahansa keskustelualueella viitataan yksittäiseen tiedejulkaisussa ilmestyneeseen karppausta koskevaan tutkimukseen/katsaukseen, ei siihen tulisi viitata suoraan, vaan viittaamalla asianomaista tutkimusta/katsausta koskevaan ketjuun karppilinkeissä.
  • Tutkimusta/katsausta koskevan ketjun puuttuminen karppilinkeistä ei ole peruste suoraan viittaamiseen, vaan ketjun puuttuessa viittaaja yksinkertaisesti tekee uuden sopivan ketjun karppilinkkeihin, ja viittaa siihen.
  • Edellinen ei luonnollisestikaan koske esimerkiksi blogiartikkeleita ja vastaavia, jollei artikkeli käsittele vain yhtä tiettyä tutkimusta ja ole karppaukseen läheisesti liittyvä - tällöin viittaaminen on kirjoittajan omassa harkinnassa, mutta vähintään olisi hyvä mainita kyseistä tutkimusta käsittelevä karppilinkkien ketju (ja perustaa sellainen, jollei sitä jo ole).
  • Hifistelyssä voidaan tutkimusviittauksissa käyttää enemmän harkintaa, mutta silloinkin on toivottavaa viitata karppilinkkien kautta, erityisesti jos tutkimusviite liittyy läheisesti karppaukseen.

Sivu 1/1 Kaikki ajat ovat UTC+02:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/