karppaus.info

karppininjat
Tänään on 2020-07-09 22:27:36

Kaikki ajat ovat UTC+02:00
Aloita uusi ketju  Vastaa viestiin  [ 12 viestiä ] 
Julkaisija Viesti
 Viestin otsikko: Diabetes
ViestiLähetetty: 2012-10-02 21:22:19 
Poissa
sintti
sintti

Liittynyt: 2012-10-02 21:16:12
Viestit: 4
Onko kellaan linkkia diabeteksen kehitykseen esim viimeisen 50 vuoden ajalta.
Sellainen ihan normaali pylvasdiagrammi.

Yritin googlettaa mutta ei osunut silmaan :oops:

Mieluumnin viela molemmat 1 ja2 tyypin diabetekset.

kiitos jo etukateen


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2012-10-03 07:10:42 
Poissa
sintti
sintti

Liittynyt: 2012-10-02 21:16:12
Viestit: 4
Eli ilmeisesti kunnon tilastoja ei siis loydy.
No onko kellaan taman vuoden tietoja.Alla oleva lainattu wikipediasta

"Vuonna 1988 diabeetikkoja oli Suomessa 94 000 ja vuonna 2000 166 000.[4] Määrän arvioidaan olevan kasvussa. Tyypin 1 diabetesta sairasti noin 30 000 ihmistä vuonna 2003, ja sairastavien määrä lisääntyy keskimäärin 2,8 prosenttia vuodessa.[5][6] Siten diabeetikkojen määrän kasvu aiheutuu pääosin aikuistyypin diabeteksesta. Vuoden 2006 kesäkuun Duodecimin Käypä hoito -suosituksen mukaan lähes 500 000 suomalaisen arvioidaan sairastavan diabetesta.[7] Vajaalla puolella 45–74-vuotiaista miehistä ja joka kolmannella naisella on aikuistyypin diabetes tai sen esiaste. Puolet kaikista diabeetikoista eli 200 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään."


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2012-10-03 08:46:52 
Poissa
ruutana
ruutana

Liittynyt: 2007-05-25 15:55:11
Viestit: 21154
Hieman tuoreempia tietoja löytyy Diabetesbarometrista 2010

Lainaa:
Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä kansansairauksista. Sitä sairastaa noin 10 % suomalaisesta aikuisväestöstä.
Hoidossa olevia diabetesta sairastavia henkilöitä oli vuonna 2007 lähes
300 000. Valtaosa eli noin 85 % heistä sairastaa tyypin 2 (ei -insuliiniriippuvaista) diabetesta ja 15 % tyypin 1 (insuliiniriippuvaista) diabetesta. (Sund & Koski 2009.)

Kuitenkin diabetesta sairastavien suomalaisten määrä saattaa nykyisin olla noin 500 000 – jopa lähemmäs 600 000 – sillä väestötutkimusten perusteella (esim. Terveys 2000, D2D) tiedetään, että tyypin 2 diabetesta sairastavista vain noin puolet on diagnosoitu ja hoidon piirissä. Tyypin 2 diabetes lisääntyy edelleen, eikä yleistyminen näyttäisi toistaiseksi olevan pysähtymässä eikä juuri edes hidastumassa.

Tyypin 1 diabetes

Tyypin 1 diabetesta sairastavia henkilöitä oli vuonna 2007 noin 40 000, kun heitä vuonna 1997 oli noin 33 000 (Kuvio 1), eli heidän kokonaismääränsä on kasvanut kymmenessä vuodessa 18 %. (Sund & Koski 2009.)

Tyypin 2 diabetes

Diagnosoituja ja hoidossa olevia tyypin 2 diabetesta sairastavia henkilöitä oli vuonna 2007 yli 245 000, kun heitä vuonna 1997 oli alle 140 000 (Kuvio 3). Kokonaismäärä on kasvanut 77 % 1997–2007. Kehitys on jatkunut lähes samanlaisena kuin edellistä Diabetesbarometria kirjoitettaessa: hoidossa olevien tyypin 2 diabeetikoiden määrä kaksinkertaistuu noin 12 vuoden välein. Edelleenkään mikään ei viittaa siihen, että yleistyminen olisi pysähtymässä.

_________________
You butter believe it!


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2012-10-03 08:52:36 
Poissa
ruutana
ruutana

Liittynyt: 2007-05-25 15:55:11
Viestit: 21154
Virallisterveellisillä ravitsemusohjeilla aikaansaadusta diabetespandemiasta itseään omahyväisesti Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokseksi nimittävä korkein kansanterveysviranomaisemme vaikenee. Laitos yrittää ohjata huomion muualle valehtelemalla, että tyydyttyneen rasvan lisääntynyt käyttö tappaisi suomalaiset sydäntautiin. Totuus tyydyttyneen rasvan käytön ja sydäntautikuolemien välisestä yhteydestä löytyy kuitenkin Tri. Briffan sivulta.
Lainaa:
You’ll sometimes hear about the ‘French paradox’, which describes the phenomenon of low heart disease rates in France ‘despite’ a diet rich in saturated fat. Well, it seems that this ‘paradox’ is not limited to France, but is alive and well in several other countries too including the UK, Germany, Austria, Finland, Belgium, Iceland, the Netherlands and Switzerland. In other words, it’s not a paradox at all. It’s only a paradox if one believes saturated fat causes heart disease.The thing is, there’s really no good evidence that it does.


Heikentyneen sokerinsiedon omaavia ihmisiä on todennäköisesti jopa enemmän kuin diagnosoituja diabeetikoita. Suurin osa heistä voisi pelastua diabeteksen puhkeamiselta vähentämällä ruokavaliostaan merkittävästi hiilihydraatteja. Suurin osa jo sairastuneista voisi menestyksellisesti hoitaa tautiaan ilman lääkkeitä hiilihydraattien saantia rajoittamalla. Tulokset olisivat DB2:n hoidossa esimerkiksi pitkällä sokerilla mitattuna parempia kuin insuliinihoidolla ja ikäviä päätetapahtumia tulisi vähemmän. Näistä asioista THL vaikenee.

_________________
You butter believe it!


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2012-10-04 16:55:23 
Poissa
sintti
sintti

Liittynyt: 2012-10-02 21:16:12
Viestit: 4
Kiitoksia hikikomori

Ihmetteken jos 15 vuodessa diabeteksen maara on noussut alle 100 000 noin 500-600 tuhanteen ,niin miksi ei ole mitaan kunnon keskustelua julkisessa mediassa.
Puhutaan vaan jostain turhanpaivaisesta kolestrolista :evil:


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2012-10-04 17:21:00 
Poissa
tagerhaverkarppi
tagerhaverkarppi

Liittynyt: 2010-05-12 18:58:50
Viestit: 72112
Niinpä.


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2012-10-04 19:56:15 
Poissa
ruutana
ruutana

Liittynyt: 2007-05-25 15:55:11
Viestit: 21154
Sallisikohan Suomen Diabetesliitto r.y. tällaisen artikkelin, jonka juuri bongasin Amerikan Diabetesliiton (ADA) pää-äänenkannattajasta, kysyy tri. Timo Kuusela.

Lue artikkeli täältä.

_________________
You butter believe it!


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2013-09-18 11:59:01 
Poissa
voipallo
voipallo

Liittynyt: 2006-01-03 14:37:31
Viestit: 12937
Paikkakunta: helsinki
Matti Uusitupa kirjoittaa päivän Hesarissa (18.9.2013) sokeritaudin ennalta ehkäisystä:

Lainaa:
Hel­sin­gin Sa­no­mat kä­sit­te­li lää­ke­hoi­don run­sas­ta käyt­töä kroo­nis­ten sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä (HS Lauan­tai 14. 9.). Ju­tus­sa nos­tet­tiin esiin myös dia­be­tek­sen eh­käi­sy.
Lu­ki­ja sai kä­si­tyk­sen, et­tä tyy­pin 2 (ai­kuis­tyy­pin) dia­be­tek­sen eh­käi­sys­sä käy­tet­täi­siin ru­tii­nin­omai­ses­ti myös lää­ke­hoi­toa. Käy­pä hoi­to -suo­si­tuk­sis­sa to­de­taan kui­ten­kin, et­tei dia­be­tek­sen eh­käi­sys­sä ole juu­ri si­jaa lää­ke­hoi­dol­le. Met­for­mii­ni on ai­noa lää­ke, jo­ta voi poik­keuk­sel­li­ses­ti käyt­tää dia­be­tek­sen eh­käi­syyn. Sen te­ho eh­käi­sys­sä on noin puo­let sii­tä, mi­tä elä­män­ta­pa­muu­tok­sin on saa­vu­tet­ta­vis­sa.
Dia­be­tek­sen eh­käi­syn kul­ma­ki­vet ovat pai­non py­sy­vä pu­do­tus, ter­veel­li­nen mo­ni­puo­li­nen ruo­ka­va­lio ja lii­kun­ta. Jo muu­ta­man ki­lon pai­non pu­do­tus puo­lit­taa dia­be­tes­ris­kin. Yh­den ki­lon pai­non pu­do­tus mer­kit­see dia­be­tes­ris­kin pie­ne­ne­mis­tä seit­se­mäl­lä pro­sen­til­la.
Suo­ma­lai­nen ai­kuis­tyy­pin dia­be­tek­sen eh­käi­sy­tut­ki­mus on yli 13 vuo­den seu­ran­ta-ai­koi­neen on osoit­ta­nut, et­tä dia­be­tes on eh­käis­tä­vis­sä tai sen il­maan­tu­mi­nen siir­ret­tä­vis­sä vuo­sia myö­hem­mäk­si.
Suo­mes­sa to­teu­tet­tiin 2000-lu­vun alus­sa dia­be­tek­sen eh­käi­sy­oh­jel­ma D2D. Sen yh­tey­des­sä seu­lot­tiin yli 10 000 suu­ren ris­kin omaa­vaa ih­mis­tä, joil­le tar­jot­tiin pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa tai työ­ter­veys­huol­los­sa vuo­den kes­tä­nyt­tä elä­män­ta­pa­neu­von­taa.
Ai­noas­taan kol­mas­osa läh­ti mu­kaan. Heis­tä va­jaat 20 pro­sent­tia ky­ke­ni pu­dot­ta­maan pai­noaan vä­hin­tään vii­si pro­sent­tia eli 4–5 ki­loa. Hei­dän dia­be­tes­ris­kin­sä pie­ne­ni pe­rä­ti 68 pro­sen­til­la. Myös ve­ren­pai­ne ja ko­les­te­ro­li­ar­vot pa­ra­ni­vat.
Tu­los vah­vis­taa elä­män­ta­pa­te­ki­jöi­den, eri­tyi­ses­ti lii­ka­pai­non alen­ta­mi­sen, tär­key­den dia­be­tek­sen eh­käi­sys­sä. D2D-oh­jel­man vas­tuu­hen­ki­löt häm­mäs­te­li­vät si­tä, et­tä ai­noas­taan kol­mas­osa suo­ma­lai­sis­ta oli kiin­nos­tu­nut heil­le tar­jo­tus­ta mah­dol­li­suu­des­ta ko­hen­taa ter­veyt­tään.
Kroo­nis­ten sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä tu­li­si us­kal­taa nos­taa esiin yh­teis­kun­nan vas­tui­den ohel­la jo­kai­sen oma vas­tuu ter­vey­des­tään.
Mat­ti Uus­itu­pa
pro­fes­so­ri, Kuo­pio
Tu­los vah­vis­taa elä­män­ta­pa­te­ki­jöi­den, eri­tyi­ses­ti lii­ka­pai­non alen­ta­mi­sen, tär­key­den dia­be­tek­sen eh­käi­sys­sä. D2D-oh­jel­man vas­tuu­hen­ki­löt häm­mäs­te­li­vät si­tä, et­tä ai­noas­taan kol­mas­osa suo­ma­lai­sis­ta oli kiin­nos­tu­nut heil­le tar­jo­tus­ta mah­dol­li­suu­des­ta ko­hen­taa ter­veyt­tään.
Kroo­nis­ten sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä tu­li­si us­kal­taa nos­taa esiin yh­teis­kun­nan vas­tui­den ohel­la jo­kai­sen oma vas­tuu ter­vey­des­tään.
Mat­ti Uus­itu­pa
pro­fes­so­ri, Kuo­pio


Kirjoitus on melkoista sanahelinää. Ihmisten syyttely ja vastuuseen saattaminen lienevät pääteemat.
Uusitupa hengenheimolaisineen vaihtelee yleiseltä tasolta yksilöön suvereenisti silloin kun se vain itselle sopii.
Olisi kiva tietää millaista mahdollisuutta ihmisille on tarjottu terveyttään kohentaa, elämäntapaneuvonta lienee, enemmän ruisleipää(kö).

Oma jälkinaputus: Liikapaino on sanahirviö joka sohvaperunan kera pitäisi haudata onnettomien oivallusten ja kammottavien käännösten hautuumaalle.

_________________
“To be is to do - Socrates
To do is to be - Sartre
Do Be Do Be Do - Sinatra”

― Kurt Vonnegut


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2013-09-18 12:38:52 
Poissa
kukkka
kukkka
Avatar

Liittynyt: 2011-03-20 13:33:11
Viestit: 1483
Mun mielestä Fogelholm kirjoitti eilen melekin samansisältöisen viestin.
Joku oli kähveltänyt eilisen hesarin kyldyyrisivut, joten en pääse sitä tähän briiffaamaan.
Olisko jollain?

Joku valistusisku käynnissä kun uudet ravintosuositukset tulossa?? :roll:

_________________
"to dream is a gift / to love is divine / to dream is to be / to live is to shine"
Rimpula 6/12 Kuva


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2013-10-05 22:45:31 
Poissa
sintti
sintti

Liittynyt: 2012-02-14 01:28:30
Viestit: 5
http://www.iltalehti.fi/terveys/2013100 ... 1_tr.shtml tällanen artikkeli taas tapetilla.....en sit tiedä ite karppaan...ettei tarttis alkaa syömään diabetes 2 löääkkeitä :lol:


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2013-10-06 06:06:09 
Poissa
vaelluskarppi
vaelluskarppi

Liittynyt: 2006-03-18 07:35:32
Viestit: 45962
Paikkakunta: Kerava
:evil:

_________________
Elämä on arvaamatonta, koska tahansa voi tapahtua jotain hyvää. Eeva Kilpi

Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme että kaikki käy hyvin. Mauno Koivisto


Ylös
   
 Viestin otsikko: Re: Diabetes
ViestiLähetetty: 2013-10-07 12:59:23 
Poissa
intiaanikarppi
intiaanikarppi
Avatar

Liittynyt: 2005-04-19 09:37:37
Viestit: 21470
Paikkakunta: Keski-Suomi
purpleangel kirjoitti:
http://www.iltalehti.fi/terveys/2013100517471731_tr.shtml tällanen artikkeli taas tapetilla.....en sit tiedä ite karppaan...ettei tarttis alkaa syömään diabetes 2 löääkkeitä :lol:


Saattaa sitä joutuaa lääkkeitä syömään vaikka karppaisikin. Kyllä täällä Karppilassa on lukuisa määrä diabetesläisiä, joukossa lie sekä ykkösiä että kakkosia.
Mie pijin D2:n kurissa karppiruualla viisi vuotta, mutta sitten ei enää riittänyt pelkkä ruokavalio, ja nyt on viisi vuotta ollut metformiinit käytössä. Niillä ja karpilla uskon kuitenkin pärjääväni vielä pitkään.

_________________
Elän hetkessä, suurella intohimolla!
Joskus kaiken loppu voi olla uusi alku!


Ylös
   
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju  Vastaa viestiin  [ 12 viestiä ] 

Kaikki ajat ovat UTC+02:00


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 7 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja

Etsi tätä:
Hyppää:  
Keskustelufoorumin ohjelmisto phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Käännös: phpBB Suomi (lurttinen, harritapio, Pettis)